Zasady dotyczące zwrotu podatku dla przewoźników

Prowadząc firmę transportową wykonującą swoje usługi na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, można ubiegać się o zwrot podatku VAT z zagranicy za paliwo oraz naprawy, opłaty drogowe, parkingowe, a także za wynajem pokoi hotelowych. Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne do zwrotu, to odbywa się to na podstawie złożonego wniosku oraz zgromadzonych faktur lub paragonów fiskalnych. W niektórych krajach honorowane są wyłącznie faktury, a w innych paragony.

Zwrot podatku dla firm transportowych

O zwrot podatku mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT oraz nie mają oni swojej siedziby w kraju, z którego zwrotu będą się ubiegać. Nieprzekraczalnym terminem złożenia odpowiednich dokumentów jest 30 września roku, który następuje po roku, którego wniosek ma dotyczyć. Procedura zwrotu może trwać kilka miesięcy, w zależności od kraju, z którego na zwrot będzie się oczekiwać. Zwrotu VAT można ubiegać się z pond 20 krajów należących do Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o zwrot akcyzy, to dotyczy ona krajów, takich jak Belgia, Francja, Hiszpania, Rumunia, Słowenia, Węgry czy Włochy. Jeśli chodzi o paliwo, to wiele firm transportowych, chcąc ułatwić sobie procedury związane ze zwrotem podatku za paliwo, rozpoczynają korzystanie ze specjalnych kart paliwowych. Dzięki posiadaniu karty paliwowej przewoźnicy mogą płacić za paliwo oraz inne usługi od razu bez podatku. Przy wykorzystaniu kart paliwowych dobywa się zatem fakturowanie netto.

Dzięki sprawnemu zwrotowi podatku firma transportowa nie traci płynności finansowej. Krótki czas oczekiwania optymalizuje przepływ finansów w przedsiębiorstwie, co czyni je bardziej stabilnym. Innym rozsądnym wyjściem jest rozpoczęcie współpracy z zewnętrzną firmą, zajmującą się usługami związanymi ze zwrotem podatków. Dzięki takiej współpracy czas oczekiwania będzie znacznie skrócony i przedsiębiorca będzie odciążony od obowiązku znajomości przepisów podatkowych obowiązujących w danym kraju. Za sprawą współpracy z firmą zewnętrzną przedsiębiorca nie musi również martwić się o bariery językowe, które mogłyby utrudnić procedurę.

Warto skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy, która może nauczyć przewoźnika jak samodzielnie ubiegać się o zwrot podatku, a w przypadku posiadania większej floty, przewoźnik może zlecić firmie wykonanie usługi polegającej na kompleksowym dopełnieniu niezbędnych formalności w tym zakresie. Można samodzielnie złożyć dokumenty, jednak w przypadku popełnienia błędu czas oczekiwania na zwrot się wydłuży lub przedsiębiorca może zostać ukarany przez Urząd Skarbowy.